Algemene voorwaarden

Onze 10 heldere afspraken:


1. Je leasetarief blijft gelijk zolang je de auto gebruikt

Wij betalen de kosten voor aanschaf, afschrijving, rente, verzekering, reparaties, onderhoud, bandenvervanging, wegenbelasting, gratis vervangend vervoer bij schade en internationale pechhulp. Je betaalt daarvoor een vast leasetarief, dat gelijk blijft zolang het contract duurt. Alleen eventuele belastingverhogingen berekenen we aan je door.

2. Je betaalt voor de kilometers die je rijdt

Het basistarief is inclusief 12.000 kilometer per jaar. Meer gereden kilometers worden afgerekend tegen 8 cent per kilometer. Minder gereden kilometers dan 12.000 worden niet afgerekend. Uiteindelijk betaal je dus nooit meer dan je hebt gereden.

3. Bij schade betaal je maximaal het eigen risico.

Per schade die we niet kunnen verhalen op de tegenpartij betaal je maximaal één eigen risico. Is het schadebedrag lager dan het eigen risico bedrag, dan betaal je minder. De verzekeringspremie blijft, net als de rest van het leasetarief, tijdens het contract het zelfde. Rijd je de auto total loss, dan kunnen we een andere auto inzetten.

4. Alle kosten zijn vooraf bekend

Mocht er onverhoopt iets aan de hand zijn, bijvoorbeeld verlies van kentekenpapieren of schade bij inlevering, dan weet je van tevoren precies waar je aan toe bent.

5. Je betaalt ons op tijd

Je machtigt ons om de leaseprijs rond de 1e van de maand automatisch van jouw bankrekening af te schrijven. Je betaalt daarmee de opvolgende maand. Dus (bijvoorbeeld) op 1 maart betaal je de leaseprijs voor de maand april. Je zorgt ervoor dat er op de 1e van de maand voldoende saldo op je rekening staat. Lukt de incasso niet dan kunnen wij je kosten die wij moeten maken voor het incasseren in rekening brengen

6. Je levert de auto op tijd weer in

Loopt je contract af, dan hoor je ruim op tijd van ons waar en wanneer de auto moet worden ingeleverd. Lever je de auto te laat in, dan brengen we je daarvoor vaste kosten in rekening. Lever je de auto eerder in dan afgesproken, dan betaal je eenmalig een vaste afkoopsom.

Houd je je aantoonbaar niet aan de 10 afspraken, dan mogen wij de auto eerder innemen en de afkoopsom in rekening brengen.

7. Je gaat fatsoenlijk met onze auto om

Je zorgt als een goede huisvader voor onze auto. Je houdt zich dus aan de verkeersregels en gebruikt de auto voor normale doeleinden. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat je niet deelneemt aan snelheidswedstrijden, geen pizza’s bezorgt of rijlessen geeft met onze auto.

8. Stickers blijven intact.

Onze sponsor verdient een nette sticker. Meld stickerbeschadigingen op tijd en plak er geen stickers bij.

9. Je bent verantwoordelijk voor wat er met de auto gebeurt

Als je de auto leaset voor iemand anders, dan zorg je ervoor dat de berijder ook al deze afspraken nakomt.

10. De auto kan onderpand zijn voor een financiering

De lease auto kan eigendom zijn van een Financiële Instelling anders dan leasemaatschappij en op grond van een leaseovereenkomst door de Financiële Instelling aan leasemaatschappij ter beschikking zijn gesteld. De klant zal in dat geval alle rechten van de Financiële Instelling op de lease auto respecteren. In geval van beëindiging van de leaseovereenkomst tussen de Financiële Instelling en leasemaatschappij zal deze leaseovereenkomst van rechtswege zijn beëindigd en kan de klant worden verzocht om de leaseauto in te leveren. De klant is verplicht om de leaseauto op eerste verzoek aan de Financiële Instelling af te geven. Uiteraard spreken we met je af dat, indien deze situatie zich voordoet, je alleen kosten betaalt voor de periode waarin je de auto ter beschikking had, dus niet meer voor de periode na inlevering. Er gelden in dit geval geen kosten voor het eerder inleveren van de auto.

Was dit artikel nuttig?